خانه / عناصر محتوا / شمارنده

شمارنده

سایز عدد ۳

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter initial=”345″ target=”1000″ size=”small” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”124.8″ target=”126.5″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”0.398″ target=”1.456″ size=”large” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]

۳ رنگ فوق العاده

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”345″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter target=”291″ color=”primary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter target=”867″ color=”secondary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]

رنگ های ترکیبی

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter initial=”1″ target=”157″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#90d65e” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”2″ target=”932″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#fb8c00″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”3″ target=”804″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#4f87ef” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”4″ target=”458″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#795548″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”5″ target=”260″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#e91e63″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]
[us_counter initial=”6″ target=”613″ color=”custom” size=”small” custom_color=”#ffc107″ title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی”]

همراه با علامت

[us_separator type=”invisible”]
[us_counter target=”26″ color=”primary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” prefix=”$”]
[us_counter target=”87″ color=”secondary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” suffix=”%”]
[us_counter target=”600″ color=”primary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” prefix=”>”]
[us_counter target=”241″ color=”secondary” title=”لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی” suffix=”kg”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *