خانه / عناصر محتوا / اسلایدر عکس

اسلایدر عکس

نمایش همیشگی

[us_image_slider ids=”4828,4829,4827,4826″ autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

نمایش هاور

[us_image_slider ids=”4829,4830,4826,4825″ arrows=”hover” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

شماره ۱

[us_image_slider ids=”4827,4826,4825,4828″ arrows=”hide” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

شماره ۲

[us_image_slider ids=”4809,4810,4811,4822″ arrows=”hover” nav=”dots” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ img_size=”tnail-masonry”]

شماره ۳

[us_image_slider ids=”4810,4809,4811,4820″ arrows=”hover” nav=”thumbs” autoplay=”1″ autoplay_period=”3000″ fullscreen=”1″ img_size=”tnail-masonry”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

شماره ۴

[us_image_slider ids=”4829,4830,4809,4810″ arrows=”hover” img_size=”tnail-masonry”]

شماره ۵

[us_image_slider ids=”4829,4830,4809,4810″ arrows=”hover” transition=”crossfade” img_size=”tnail-masonry”]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

شماره ۶

[us_image_slider ids=”4810,4809,4820,4822″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium”]

شماره ۷

[us_image_slider ids=”4810,4811,4820,4822″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”contain”]

شماره ۸

[us_image_slider ids=”4828,4827,4826,4829″ arrows=”hover” fullscreen=”1″ img_size=”medium” img_fit=”cover”]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *