خانه / عناصر محتوا / لینک شبکه های اجتماعی

لینک شبکه های اجتماعی

استایل ۲

[us_social_links size=”medium” email=”#” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” yelp=”#” twitch=”#” deviantart=”#” foursquare=”#” github=”#” odnoklassniki=”#” s500px=”#” houzz=”#” rss=”#” custom_link=”#” custom_title=”Custom Link” custom_icon=”cube”]
[us_social_links size=”medium” style=”colored” email=”#” facebook=”#” twitter=”#” google=”#” linkedin=”#” youtube=”#” vimeo=”#” flickr=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” skype=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” yelp=”#” twitch=”#” deviantart=”#” foursquare=”#” github=”#” odnoklassniki=”#” s500px=”#” houzz=”#” rss=”#” custom_link=”#” custom_title=”Custom Link” custom_icon=”opera” custom_color=”#d31d1d” desaturated=”1″]
[us_separator type=”invisible” size=”large”]

سایز ۳

[us_separator type=”invisible” size=”small”][us_social_links align=”center” google=”#” vimeo=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” twitch=”#” foursquare=”#” github=”#” s500px=”#” houzz=”#” custom_link=”#” custom_title=”Custom Link” custom_icon=”internet-explorer” custom_color=”#1fb0e0″][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_social_links size=”medium” align=”center” google=”#” vimeo=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” twitch=”#” foursquare=”#” github=”#” s500px=”#” houzz=”#” custom_link=”#” custom_title=”Custom Link” custom_icon=”internet-explorer” custom_color=”#1fb0e0″][us_separator type=”invisible” size=”small”][us_social_links size=”large” align=”center” google=”#” vimeo=”#” instagram=”#” behance=”#” xing=”#” pinterest=”#” tumblr=”#” dribbble=”#” vk=”#” soundcloud=”#” twitch=”#” foursquare=”#” github=”#” s500px=”#” houzz=”#” custom_link=”#” custom_title=”Custom Link” custom_icon=”internet-explorer” custom_color=”#1fb0e0″]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *