روستای سرزیارت جزو یکی از سرسبز ترین روستاهای استان البرز به شمار می رود که به دلیل وجود چشمه ای طبیعی به نام چشمه قلقلک در ابتدای این روستا، گردشگران جاده چالوس را به سوی خود جذب می کند.

سیب، آلو، گوجه سبز، توت فرنگی، آلبالو، گیلاس، پونه های وحشی از مهمترین محصولات کشت شده در این منطقه است.

نکته قابل توجه وجود چشمه ای طبیعی به نام چشمه قلقلک در ابتدای این روستا و در کنار جاده ورودی است که هر چند دقیقه یکبار از قسمت های مختلف چشمه آب جوشیده و یا به اصطلاح قلقل کرده و حباب هایی به سطح آب می آیند.

قلقلک

چشمه قلقلک، روستای سرزیارت

سال های گذشته چشمه به صورت روباز در کنار جاده قرار داشت اما در یک یا دو سال اخیر شورای روستا این چشمه را پوشانده و تنها از پشت میله های نصب شده می توانید جوشیدن چشمه را شاهد باشید، البته در کنار چشمه شیر آبی تعبیه شده تا گردشگران و یا رهگذران از آب چشمه استفاده کنند.

مسیر دسترسی

برای رسیدن به سرزیارت باید راهی جاده چالوس شوید و با دیدن تابلوی «خوزنکلا» مسیر خود را تغییر داده و وارد جاده فرعی شوید. اما قبل از ورود به روستای خوزنکلا جاده فرعی دیگری خواهید دید که باید وارد آن شوید. جاده ای که به روستای سرزیارت می رسد، جاده ای زیبا و پرپیچ و خمی است که چشم انداز آن جاده اصلی چالوس است. پس از پشت سر گذاشتن چند روستا، تابلو روستای سرزیارت به چشم می خورد.

قلقلک

روستای سرزیارت

توسط ابی در

سایت ایرانگردی