وب سایت “سفرنامه” بانک جامع از سفرنامه های شماست

سفرنامه های زیادی در فضای مجازی وجود دارد اما متاسفانه دارای یکپارچگی نمیباشد و شما باید مرتب از این سایت و به اون سایت مراجعه کنید تا بتوانید اطلاعاتی از شهر مورد نظر و تجارب بقیه پیدا کنید این فقدان یکپارچگی در منابع باعث شد برآن شویم تا برای اولین بار بانکی جامع از سفرنامه های شما در ایران را به همت شما علاقمندان به سفر راه اندازی کنیم.

سیاست اصلی سایت،اشتراک گذاری تجارب کاربران و مسافران در بخشهای مختلف از ویژگیهای بارز و خاص سایت محسوب میشود.

با توجه به وجود مکانهای دیدنی در کشور عزیزمان ایران، بسیاری از آنها به دلیل عدم معرفی صحیح و کامل از دید بسیاری از ما پنهان مانده اند. یکی از وظائف و رسالتهای ما در این وب سایت این است که این مکانها و نقاط دیدنی کشورمان را به کمک شما عزیزان به بقیه هموطنان عزیزمان معرفی کنیم .