سفرنامه اکوادور

مجله تصویری از سفر ایرانیان عزیزمان به اکوادور

از اکوادور تا شیلی

از اکوادور تا شیلی کلی واژه در ذهن نم کشیده من پینه بسته. گاهی سرنوشت انسان را به این طرف و آن طرف پرتاب می کند. یک وقتهایی انتخاب می کنی و گاهی انتخاب می شوی. دو سال پیش بود که دوست آرژانتینی خیلی صمیمی ام که برایم مثل برادر …

ادامه نوشته »

سفرنامه گالاپاگوس

سفرنامه گالاپاگوس سرآغاز گالاپاگوس برای خیلی ها فقط یک اسم است. برای خیلی ها یک خاطره از یک فیلم مستند. اما برای من رویایی چند ساله بود. آرزویش را داشتم. میخواستم جایی را که داروین بزرگ پا بر آن گذاشت و به بزرگترین راز طبیعت یعنی “انتخاب طبیعی” پی برد …

ادامه نوشته »