خانه / سازمان دهی نشده / سفرنامه گرگان

سفرنامه گرگان

روستا زیارت

سفری با مادر بزرگ فروردین ۹۰-به سمت روستای زیارت سلام مادر-بدجور تنهایم گذاشتی-ناغافل و پردرد-انگار که تاب ماندن را از من گرفته ای.وقتی غمی چنین سنگین بر دلم نشسته پای نشستن ندارم.باید رفت انقدر رفت تا فراموش کرد که دیگر نیستی.مگر همیشه نمیگفتی :باز هم سفر؟… و من میگویم :باز …

ادامه نوشته »