سفرنامه اکوادور

مجله تصویری از سفر ایرانیان عزیزمان به اکوادور

از اکوادور تا شیلی

از اکوادور تا شیلی کلی واژه در ذهن نم کشیده من پینه بسته. گاهی سرنوشت انسان را به این طرف و آن طرف پرتاب می کند. یک وقتهایی انتخاب می کنی و گاهی انتخاب می شوی. دو سال پیش بود که دوست آرژانتینی خیلی صمیمی ام که برایم مثل برادر …

ادامه نوشته »