خانه / سفرنامه / سفرنامه داخلی / سفرنامه مرکزی

سفرنامه مرکزی

مجله تصویری از سفر به ایران عزیز و زیبا مرکزی

برای دیدن نادیده ها

برای دیدن نادیده ها کافی است فقط به اندازه یکی دو شهر با هویت – نه از این شهرهای تازه ساز دروغ ساز- از این پایتخت لعنتی دور شوی تا بفهمی که خیلی از مسائل می تواند بهتر باشد… این موجود کریه انگار صرع هم دارد که در روزهایی، دیوانگی …

ادامه نوشته »