سفرنامه کانادا

سفرنامه کشور کانادا

سفرنامه کانادا – قسمت دهم

سفرنامه کانادا – قسمت دهم ۳ آگوست ۲۰۱۵ – Victoria صبح وقتی که با استفانی و لیلی خداحافظی کردم می دانستم که در تماس خواهیم ماند… و ماندیم… روز قبل دخترک هلندی هم از ما جدا شده بود، من ماندم و زوج کم سن و سال آلمانی و ریچل. سوار …

ادامه نوشته »

سفرنامه کانادا – قسمت نهم

سفرنامه کانادا – قسمت نهم  ۲ آگوست ۲۰۱۴ – Tofino10.30 صبح که از خواب بیدار شدم، هم اتاقی هایم هنوز خواب بودند. دو پسر و یک دختر که دیشب، نیمه شب آمده بودند و یادم هست که از سروصدای آمدنشان بیدار شده بودم و با یکیشان حرف زده بودم اما …

ادامه نوشته »

سفرنامه کانادا – قسمت هشتم

سفرنامه کانادا – قسمت هشتم ۱ آگوست ۲۰۱۴- Tofino سفر تازه از امروز آغاز میشد… کنفرانس تا امروز ظهر ادامه داشت اما من دیگر طاقت ماندن نداشتم! باید میرفتم… کانادا با تمام زیبایی هایش مرا میخواند… از ۱۰ روز مانده به پرواز، برنامه ریزی سفرهای داخلی کانادایم را کرده بودم …

ادامه نوشته »